Het opgesmukte logo van 4411

Adres Be-Mobile NV
Kardinaal Mercierlaan, 1A
9090 Melle
E-mail help@4411.be
Telefoon 078 05 44 11
Ondernemingsnummer 0881.959.533
BTW-nummer BE881959533


Deze gebruiksvoorwaarden (hierna “Gebruiksvoorwaarden”) zijn van toepassing tussen u en Be-Mobile NV als u gebruik maakt van onze diensten via SMS, onze mobiele applicatie 4411 of onze Website (www.4411.be).

Door gebruik te maken van onze diensten of u te registreren aanvaardt u deze Gebruiksvoorwaarden. De Gebruiksvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via onze mobiele applicatie 4411 of onze Website (www.4411.be). Voor meer informatie over het wijzigen van deze Gebruiksvoorwaarden, zie artikel 16 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1. Definities

De in deze Gebruiksvoorwaarden gebruikte definities hebben de volgende betekenis:

1.1. 4411: de mobiele applicatie “4411” ter beschikking gesteld door Be-Mobile via de App Store en Play Store.

1.2. Be-Mobile: Be-Mobile NV, met maatschappelijke zetel te Kardinaal Mercierlaan 1A, 9090 Melle en met ondernemingsnummer 0881.959.533, die diensten verstrekt aan Eindgebruikers en Pro-gebruikers.

1.3. Betalingsdienstaanbieder(s):

• Worldline NV, Haachtsesteenweg 1442, Blue Star Building – FIN – D4, 1130 Brussel, vergund door de Nationale Bank van België als betalingsinstelling.
• Ingenico Financial Solutions NV, Woluwedal 102, 1200 Brussel, vergund door de Nationale Bank van België als instelling voor elektronisch geld.

1.4. Diensten: de diensten die door Be-Mobile worden verstrekt aan Eindgebruikers die het initiëren, beëindigen en betalen voor een Partner-dienst faciliteren, zoals omschreven in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.5. Eindgebruiker: de individuele gebruiker van Be-Mobile Diensten via SMS, de mobiele applicatie 4411 of de Website.

1.6. Mobiele netwerk: het mobiele netwerk van de operator waarop de Eindgebruiker is aangesloten.

1.7. Mobiele netwerkfactuur: de factuur van de operator van het Mobiele netwerk betaalbaar door de Eindgebruiker of Pro-gebruiker.

1.8. Partner: de overheid of onderneming waarmee Be-Mobile samenwerkt en die Partner-diensten verstrekt.

1.9. Partner-diensten: de oorspronkelijke diensten die aan een Eindgebruiker van Be-Mobile worden verstrekt door een Partner, in het bijzonder:

a) parkeren,
b) elektrisch opladen,
c) m-ticketing.

1.10. Pro-diensten: de diensten die door Be-Mobile worden verstrekt aan Pro-gebruikers, zoals omschreven in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.11. Pro-gebruiker: de professionele gebruiker (zoals een overheid of onderneming) die gebruik maakt van Be-Mobile Pro-diensten.

1.12. Registratie: de registratie van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker zoals bepaald in artikel 7 van deze Gebruiksvoorwaarden.

1.13. Sessie: de periode tussen het initiëren en beëindigen van de Partner-diensten:

a) In geval van parkeren (“Parkeersessie”),
b) In geval van elektrisch opladen (“Oplaadsessie”),
c) In geval van m-ticketing (“M-ticketingsessie”).

1.14. Sessiekost: de kost die Be-Mobile aanrekent voor de dienst van een Partner voor één Sessie.

1.15. SMS: de SMS verstuurd of ontvangen door de Eindgebruiker in het kader van een Sessie.

1.16. Transactiekost: de kost die Be-Mobile aanrekent voor het gebruik van de Diensten.

1.17. Website: de website “www.4411.be”.

2. Dienstverleners

2.1. De Diensten en Pro-diensten worden aangeboden en verleend door Be-Mobile.

2.2. De Partner-diensten worden uitsluitend aangeboden en verleend door de Partners.

2.3. De betalingen worden, afhankelijk van de gekozen betalingsmethode, verwerkt door Be-Mobile zelf in het geval van betaling via manuele overschrijving en SEPA, de operator van het Mobiele Netwerk in het geval van betaling via de Mobiele netwerkfactuur, of door de Betalingsdienstaanbieder(s) in het geval van betaling via een kredietkaart.

3. Taal

3.1. De taal van deze Gebruiksvoorwaarden en van de communicatie tussen de Eindgebruiker of Pro-gebruiker en Be-Mobile is het Nederlands, Frans of Engels. De taal van de mobiele applicatie 4411 of de Website kan worden ingesteld door de Eindgebruiker of Pro-gebruiker zelf.

4. Herroepingsrecht

4.1. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Be-Mobile meteen na het starten van het downloadproces van de mobiele applicatie 4411 of na de registratie digitale diensten begint te leveren.

4.2. De Eindgebruiker aanvaardt uitdrukkelijk dat hij of zij van het herroepingsrecht afziet in de zin van artikel VI.73, 13° van het Wetboek van Economisch Recht van zodra hij of zij de mobiele applicatie 4411 downloadt of zich registreert. De Eindgebruiker kan de mobiele applicatie 4411 wel van zijn of haar toestel verwijderen en de Eindgebruiker kan zijn of haar account verwijderen via de Website of laten verwijderen door contact op te nemen met de helpdesk (078 05 44 11).

5. Onze Diensten

5.1. Algemeen

5.1.1. Onze Diensten zijn gericht op Eindgebruikers die al dan niet na Registratie een Sessie willen initiëren. In dit geval is het de Eindgebruiker die instaat voor de betaling van deze Sessie zoals bepaald in artikelen 12 en 13 van deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij anders bepaald in de artikelen 13.2 en 15.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.
5.1.2. De Diensten die worden aangeboden door Be-Mobile aan de Eindgebruiker omvatten het initiëren, beëindigen en betalen voor een Sessie. Het gebruik van bepaalde Diensten kan echter afhankelijk zijn van het aanvaarden van bijkomende voorwaarden van Partners.
5.1.3. Meer informatie over de werking van onze Diensten vindt u op www.4411.be/nl.

5.2. Initiatie en beëindiging

5.2.1. Een Sessie wordt als een formele transactie beschouwd, waarvoor de Eindgebruiker of Pro-gebruiker aan een betalingsverplichting is onderworpen, van zodra de Sessie wordt geïnitieerd. Indien de Eindgebruiker de dienst activeert die het begin en einde van een Sessie bevestigt, is het ontvangen bevestigingsbericht tevens voldoende bewijs dat de transactie formeel is afgesloten.
5.2.2. Een Sessie wordt manueel geïnitieerd en beëindigd door de Eindgebruiker, tenzij hieronder anders bepaald.
5.2.3. Een Sessie kan een vaste of maximale duur hebben.

a) Vaste duur: indien de Sessie een vaste duur heeft, kan de Sessie niet eerder worden beëindigd en wordt de Sessie bij het bereiken van het einde van de vaste duur automatisch beëindigd.
b) Maximale duur: indien de Sessie een maximale duur heeft, kan de Sessie eerder manueel worden beëindigd, maar wordt de Sessie bij het bereiken van de maximale duur automatisch beëindigd.

5.2.4. De manuele initiatie of beëindiging van een Sessie gebeurt op één van de volgende manieren:
a) via SMS (naar een bepaald nummer met een specifieke boodschap),
b) via de mobiele applicatie 4411 of
c) via de Website.
5.2.5. De beschikbare manieren om een Sessie te initiëren of te beëindigen kunnen verschillen:
a) naargelang het gaat om een Parkeersessie, een Oplaadsessie of een M-ticketingsessie,
b) naargelang de Eindgebruiker al dan niet is geregistreerd. Voor het initiëren en beëindigen van een Sessie via SMS geldt er geen verplichte registratie voor Eindgebruikers die gebruik maken van het Mobiele netwerk van een mobiele operator, vermeld in bijlage 1 van deze Gebruiksvoorwaarden.
5.2.6. Indien een Eindgebruiker een bepaalde Sessie niet kan beëindigen omwille van een technisch probleem (bv. met betrekking tot het mobiel netwerk), dient de Eindgebruiker de Sessie te beëindigen door contact op te nemen met de helpdesk via telefoon (078 05 44 11) of via e-mail (help@4411.be) of via het contactformulier op de Website.

5.3. Parkeersessie

5.3.1. Bij parkeren identificeren de Partners (voor parkeren op de openbare weg of voor parkeerplaatsen geëxploiteerd door ondernemingen) de diensten van Be-Mobile door middel van een bordje met het symbool van de betaling van het parkeren per SMS dat op een zichtbare plaats wordt aangebracht (zoals op de parkeerautomaat of in de parkeergarage).
5.3.2. Bij het initiëren van een Parkeersessie via de mobiele applicatie 4411 of de Website wordt de Sessie onmiddellijk gestart en beëindigd op het moment dat de Eindgebruiker de Parkeersessie beëindigt via de mobiele applicatie 4411 of de Website, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (bv. bij een vaste of maximale duur).
5.3.3. Bij het initiëren van een Parkeersessie via SMS (naar 4411), wordt de Sessie gestart op het moment van ontvangst van het verzoek van de Eindgebruiker door het systeem van Be-Mobile en beëindigd op het moment van ontvangst van het verzoek van de Eindgebruiker via SMS (naar 4411) door het systeem van Be-Mobile, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (bv. bij een vaste of maximale duur).

5.4. Oplaadsessie

5.4.1. Bij elektrisch opladen identificeren de Partners de diensten van Be-Mobile door middel van een bordje dat op een zichtbare plaats wordt aangebracht (zoals op de laadpaal).
5.4.2. Bij het initiëren van een Oplaadsessie via de mobiele applicatie 4411 of de Website wordt de Sessie onmiddellijk gestart en beëindigd op het moment dat de Eindgebruiker de parkeersessie beëindigt via de mobiele applicatie 4411 of de Website, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (bv. bij een vaste of maximale duur).
5.4.3. Bij het initiëren van een Oplaadsessie via SMS (naar 4242), wordt de Sessie gestart op het moment van ontvangst van het verzoek van de Eindgebruiker door ons systeem en beëindigd op het moment van ontvangst van het verzoek van de Eindgebruiker via SMS (naar 4242) door ons systeem, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden (bv. bij een vaste of maximale duur).

5.5. M-ticketingsessie

5.5.1. Bij M-ticketing zijn de Partners terug te vinden in de mobiele applicatie 4411 of op de Website.
5.5.2. Bij het initiëren van een M-ticketingsessie via de mobiele applicatie 4411 wordt de Sessie onmiddellijk gestart en beëindigd op het moment dat de vaste duur (bepaald door de Partner) van de Sessie is verstreken.
5.5.3. Bij het initiëren van M-ticketingsessie is het de bevestiging van de Partner die Be-Mobile het recht geeft om deze Sessie te factureren.

6. Onze Pro-diensten

6.1. Onze Pro-diensten zijn gericht op Pro-gebruikers die de kosten voor het initiëren van een Sessie door hun werknemers of medewerkers wensen te dragen. In dit geval is het de Pro-gebruiker die instaat voor de betaling van deze Sessie zoals bepaald in artikelen 12 en 13 van deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij anders bepaald in de artikelen 13.2 en 15.4 van deze Gebruiksvoorwaarden.

6.2. De Pro-diensten die worden aangeboden door Be-Mobile aan de Pro-gebruiker houden in dat de Pro-gebruiker via de Website een overzicht (en maandelijkse facturen) krijgt van het gebruik van onze Diensten door hun werknemers of medewerkers als Eindgebruiker.

6.3. Meer informatie over de werking van onze Pro-diensten vindt u op www.4411.be/nl/professioneel.

7. Registratie

7.1. Registratie van Eindgebruikers

7.1.1. Eindgebruikers die gebruik maken van het Mobiele netwerk van een mobiele operator vermeld in bijlage 1 van deze Gebruiksvoorwaarden zijn niet verplicht zich te registreren om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten zoals bepaald in artikel 5 van deze Gebruiksvoorwaarden. De mobiele operator gebruikt MSISDN-codeherkenning (oproepnummer) voor Be-Mobile. In dat geval worden onze Diensten automatisch gefactureerd via de Mobiele netwerkfactuur.
7.1.2. Eindgebruikers die geen gebruik maken van het Mobiele netwerk van een mobiele operator vermeld in bijlage 1 van deze Gebruiksvoorwaarden of die geen Belgisch gsm-nummer gebruiken zijn verplicht zich te registreren om gebruik te kunnen maken van onze Diensten.
7.1.3. Bij de registratie dient de Eindgebruiker minstens een ondersteund gsm-nummer te verstrekken en te bevestigen.
7.1.4. Na registratie kan de Eindgebruiker vrijblijvend de volgende gegevens toevoegen in zijn of haar account:

a) Naam
b) Adres
c) E-mailadres
d) Bedrijfsgegevens
e) Betalingsgegevens

7.1.5. Een Eindgebruiker wordt als geldig geregistreerd beschouwd wanneer het registratieproces volledig werd afgerond.

7.2. Registratie van Pro-gebruikers

7.2.1. Pro-gebruikers zijn verplicht zich te registeren om gebruik te kunnen maken van onze Pro-diensten.
7.2.2. Bij de registratie dient de Pro-gebruikers minstens de volgende gegevens te verstrekken:

a) Bedrijfsnaam
b) Naam
c) Adres
d) E-mailadres
e) Taal
f) Pro-diensten

7.2.3. Een Pro-gebruiker wordt als geldig geregistreerd beschouwd wanneer het registratieproces volledig werd afgerond.

8. Verplichtingen van de Eindgebruiker en Pro-gebruiker

8.1. Algemeen

8.1.1. De Eindgebruiker en Pro-gebruiker dienen te allen tijde de toepasselijke regelgeving en voorwaarden van Partners na te leven.
8.1.2. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker dient bij diens registratie juiste en actuele gegevens te verstrekken en deze gegevens bij te werken indien deze gegevens na registratie zouden wijzigen.
8.1.3. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker dient de logingegevens, zoals het wachtwoord, die toegang geven tot zijn of haar account te beschermen en te beveiligen. Het meedelen van logingegevens aan derden is verboden.
8.1.4. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker is verantwoordelijk voor de beveiliging van het toestel waarop de mobiele applicatie 4411 is geïnstalleerd of van het toestel waarop de Eindgebruiker of Pro-gebruiker de Website raadpleegt. Be-Mobile raadt de Eindgebruiker of Pro-gebruiker aan om het toestel met gepaste maatregelen te beveiligen (bv. door middel van een wachtwoord, pincode of vingerafdruk). Be-Mobile raadt de Eindgebruiker of Pro-gebruiker ook aan om het besturingssysteem van het toestel bij te werken met de laatste beveiligingsupdates.
8.1.5. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker dient voor de Diensten of Pro-diensten te betalen, zoals bepaald in artikelen 12 en 13 van deze Gebruiksvoorwaarden.
8.1.6. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker dient zich te onthouden van iedere handeling die tot doel heeft de uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeiende verplichtingen te ontduiken, te beperken of te beïnvloeden.

8.2. Specifieke verplichtingen van de Eindgebruiker

8.2.1. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de goede werking van het gebruikte toestel of mobiele telefoon bij het initiëren van een Sessie. Bij initiatie per SMS is de Eindgebruiker verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid van de verzonden SMS (bv. voor het ingeven van de juiste nummerplaat). In geval van een technisch onleesbare SMS zal de Eindgebruiker een foutmelding ontvangen. In geval van een fout in de verzonden SMS die wel technisch leesbaar is (bv. een leesbare SMS maar met een foutieve nummerplaat) kan de Partner dit beschouwen als het niet betalen van een ticket.
8.2.2. De Eindgebruiker is verantwoordelijk voor het manueel initiëren en beëindigen van een Sessie, zoals bepaald in artikelen 5.2, 5.3, 5.4 en 5.5 van deze Gebruiksvoorwaarden.
8.2.3. In geval van verlies of diefstal van het toestel of de mobiele telefoon tijdens een Sessie is de Eindgebruiker verantwoordelijk om de Sessie telefonisch te beëindigen door te bellen naar 078 05 44 11. De Sessiekost en Transactiekost blijven echter verschuldigd.

8.3. Specifieke verplichtingen van de Pro-gebruiker

8.3.1. In het geval van gesplitste facturatie is de Pro-gebruiker verplicht om diens werknemer of medewerker in te lichten van de tijdsintervallen en de werking van gesplitste facturatie zoals bepaald in artikel 13.2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
8.3.2. Indien de overeenkomst tussen de Pro-gebruiker en Be-Mobile wordt beëindigd, ongeacht wie de overeenkomst beëindigt en ongeacht de reden van beëindiging, of indien de Pro-gebruiker de kosten van een bepaalde Eindgebruiker niet meer wenst te dragen, is de Pro-gebruiker verplicht om diens werknemer of medewerker als Eindgebruiker in te lichten van deze beëindiging en de gevolgen hiervan voor de Eindgebruiker (zoals bepaald in artikel 15.4 van deze Gebruiksvoorwaarden).

9. Verwerking van uw persoonsgegevens

9.1. De persoonsgegevens met betrekking tot de Eindgebruiker of Pro-gebruiker worden strikt vertrouwelijk behandeld en in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. De manier waarop Be-Mobile persoonsgegevens van Eindgebruikers of Pro-gebruikers verwerkt, wordt gedetailleerd beschreven in het privacybeleid van Be-Mobile, dat beschikbaar is op https://www.4411.be/en/privacybeleid/ .

9.2. Be-Mobile kan deze gegevens verstrekken aan een Partner met het oog op de controle van de naleving van de voorwaarden van deze Partner.

10. Koppelingen en voorwaarden van derde partijen

10.1. Om gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten, zal de Eindgebruiker gevraagd worden om de voorwaarden van de Partner te aanvaarden. Dit geldt in het bijzonder voor M-ticketingsessies van De Lijn, die u ook zal vragen om hun voorwaarden te accepteren voordat u een M-ticketingsessie kan initiëren.

10.2. Onze Diensten kunnen ook geïntegreerd zijn in mobiele applicaties van derde partijen. Meer informatie over de diensten van deze derde partijen kan u vinden op hun website:

a) KBC Mobile (website: [URL])
b) Touring (website: [URL])
c) XXIMO (website: [URL])
d) Olympus (website: [URL])

11. Intellectuele eigendom

11.1. Be-Mobile of haar licentiegevers zijn en blijven titularis van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op de mobiele applicatie 4411 en de Website. Be-Mobile verleent de Eindgebruiker of Pro-gebruiker voor de duur van het gebruik van de diensten een niet-exclusief, onoverdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht op de mobiele applicatie 4411 en de Website.

12. Betaling

12.1. Sessiekosten en Transactiekosten

12.1.1. Voor elke Sessie die wordt geïnitieerd door een Eindgebruiker, heeft Be-Mobile het recht om zowel de Sessiekost als de Transactiekost te factureren, al dan niet via de Mobiele netwerkfactuur, aan de Eindgebruiker of, indien toepasselijk, aan de Pro-gebruiker.
12.1.2. De Sessiekost wordt uitsluitend bepaald door de Partner en kan een vast bedrag per Sessie zijn of kan afhankelijk zijn van de duur van de Sessie (bv. per begonnen uur). De Sessiekost wordt door de Partner bepaald, kan verschillen per geografisch gebied en wordt aangebracht op een zichtbare plaats (zoals op de parkeerautomaat of de laadpaal).
12.1.3. De Transactiekost wordt uitsluitend bepaald door Be-Mobile en is een vast bedrag per Sessie. De Transactiekost kan verschillen naargelang de manier waarop de Eindgebruiker een Sessie initieert. Zie bijlage 2 van deze Gebruiksvoorwaarden voor de van toepassing zijnde Transactiekosten per manier van initiatie.
12.1.4. Bij het initiëren van een Sessie per SMS kan de mobiele operator van het Mobiele netwerk kosten in rekening brengen voor het verzenden en ontvangen van een SMS. Deze kosten worden uitsluitend bepaald door Be-Mobile en worden niet door Be-Mobile gefactureerd, maar wel rechtstreeks door die mobiele operator.
12.1.5. Be-Mobile mag de Transactiekost aanpassen in overeenstemming met artikel 16 van deze Gebruiksvoorwaarden (wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden).

12.2. Betalingsmethoden

12.2.1. Voor Eindgebruikers die gebruik maken van het Mobiele netwerk van een mobiele operator vermeld in bijlage 1 van deze Gebruiksvoorwaarden wordt de betalingsmethode bij registratie standaard ingesteld op facturatie via de Mobiele netwerkfactuur, maar de Eindgebruiker heeft steeds de mogelijkheid om een andere beschikbare betalingsmethode in te stellen via diens account.
12.2.2. Eindgebruikers die geen gebruik maken van het Mobiele netwerk van een mobiele operator vermeld in bijlage 1 van deze Gebruiksvoorwaarden, dienen bij registratie een keuze te maken tussen de beschikbare betaalmethoden.
12.2.3. De beschikbare betaalmethoden zijn:

a) Via de Mobiele netwerkfactuur (standaardinstelling);
b) Via een Kredietkaart (Visa, Mastercard of American Express);
c) Via een overschrijving/ bancontact.
d) Via SEPA

13. Facturatie

13.1. Algemeen

13.1.1. De Sessiekost en Transactiekost worden periodiek gefactureerd aan de Eindgebruiker, tenzij anders bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden.
13.1.2. Indien de Eindgebruiker een werknemer of medewerker is van een Pro-gebruiker, wordt de Sessiekost en Transactiekost steeds periodiek gefactureerd aan de Pro-gebruiker, tenzij in het geval van gesplitste facturatie, zoals bepaald in artikel 13.2 van deze Gebruiksvoorwaarden.
13.1.3. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker kan een overzicht van het gebruik van onze Diensten door de Eindgebruiker raadplegen op diens account via de mobiele applicatie 4411 of de Website. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker kan een overzicht afdrukken van de in de historiek opgenomen Parkeersessies en de kosten exclusief BTW.

13.2. Gesplitste facturatie

13.2.1. Een Pro-gebruiker kan opteren voor gesplitste facturatie, wat betekent dat de Pro-gebruiker tijdsintervallen (bv. per dag en per uur) voor de facturatie ten koste van de Pro-gebruiker kan instellen.
a) Voor geïnitieerde Sessies binnen deze tijdsintervallen zijn de Sessiekost en de Transactiekost ten koste van de Pro-gebruiker.
b) Voor geïnitieerde Sessies buiten deze tijdsintervallen zijn de Sessiekost en de Transactiekost ten koste van de Eindgebruiker.

13.3. Betalingstermijn en laattijdige betaling

13.3.1. De Eindgebruiker ontvangt een maandelijks afschrift, te raadplegen via diens account op de Website, met de vermelding van de verschuldigde bedragen.
13.3.2. De Pro-gebruiker ontvangt een maandelijks afschrift, te raadplegen via diens account op de Website, met de vermelding van de verschuldigde bedragen.
13.3.3. Elke betaling dient uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na datum van het afschrift te worden voldaan door de Eindgebruiker of Pro-gebruiker.
13.3.4. Bij laattijdige betaling behoudt Be-Mobile zich het recht voor om de nakoming van haar verplichtingen ten aanzien van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker op te schorten totdat alle schulden van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker volledig zijn voldaan. In dit geval kan Be-Mobile de account van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker tijdelijk blokkeren. De tijdelijke blokkering van de account van de Pro-gebruiker heeft tot gevolg dat de werknemer of medewerker van de Pro-gebruiker als Eindgebruiker geen Sessie meer kan initiëren ten koste van de Pro-gebruiker. De tijdelijke blokkering van de Pro-gebruiker laat echter de mogelijkheid van de Eindgebruiker om een Sessie te initiëren op eigen kosten onverlet.
13.3.5. Bij laattijdige betaling zal Be-Mobile drie (3) betalingsherinneringen per SMS of per brief versturen aan de Eindgebruiker of Pro-gebruiker alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden om de verschuldigde bedragen in te vorderen. Betalingsherinneringen verzonden per SMS zijn steeds gratis, maar voor betalingsherinneringen verzonden per brief behoudt Be-Mobile zich het recht voor om drie (3) EUR administratiekosten (vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending eventueel geldende portokosten) aan te rekenen. Indien Be-Mobile de incasso aan een derde toevertrouwt, kan aan de Eindgebruiker of Pro-gebruiker een forfaitaire vergoeding van 35 EUR worden aangerekend.

14. Aansprakelijkheid

14.1. Algemeen

14.1.1. Be-Mobile levert de Diensten en Pro-diensten zoals aangeboden (“as is”) en garandeert geen 100% beschikbaarheid. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Diensten of Pro-diensten niet beschikbaar zijn door overmacht of door toedoen van haar leveranciers of door Partners, maar Be-Mobile zal wel alle redelijke inspanningen leveren om de beschikbaarheid van de Diensten en Pro-diensten te verzekeren.
14.1.2. Be-Mobile kan de Diensten en Pro-diensten tijdelijk (geheel of gedeeltelijk) opschorten, met name ten behoeve van het beheer, de verbetering, de reparatie en het onderhoud van de Diensten of Pro-diensten. Afhankelijk van de aard van de onderbreking, zal Be-Mobile de Eindgebruiker of Pro-gebruiker hier op voorhand van op de hoogte stellen en alle redelijke inspanningen leveren om de duur van de opschorting tot het absolute minimum te beperken.
14.1.3. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gederfde inkomsten of winst, noch voor enige schade die ten tijde van het aanvaarden van deze Gebruiksvoorwaarden redelijkerwijs niet voorzienbaar was of die indirecte of gevolgschade is.
14.1.4. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte of gevolgschade toe te schrijven aan een storing in het Mobiele netwerk van de mobiele operator van de Eindgebruiker, het niet tijdig ontvangen van een SMS, een geval van overmacht, een handelen of nalaten van één of meerdere betrokken partijen of het onjuist gebruik door de Eindgebruiker van onze Diensten. In deze gevallen wordt de Sessiekost beperkt tot het maximale dagtarief voor die Sessie op dezelfde dag in hetzelfde geografische gebied.
14.1.5. Voor zover de Eindgebruiker of Pro-gebruiker in het kader van diens handels-, nijverheids-, of ambachtsactiviteiten gebruik maakt van onze Diensten, is de aansprakelijkheid van Be-Mobile voor schade bij de uitvoering ervan beperkt tot het bedrag waarvoor Be-Mobile is verzekerd.
14.1.6. Niets in deze Gebruiksvoorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Be-Mobile uit voor eigen opzet of voor enige andere vorm van aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder toepasselijk dwingend recht.

14.2. Aansprakelijkheid voor Partners

14.2.1. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het prijsbeleid van de Partners.
14.2.2. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de uitvoering van een Partner-dienst door een Partner of één van diens werknemers, agenten, medewerkers, onderaannemers, of leveranciers.
14.2.3. Be-Mobile kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt is door Partners of één van diens werknemers, agenten, medewerkers, onderaannemers, of leveranciers. Indien de Partner bijkomende voorwaarden oplegt aan de Eindgebruiker, kan Be-Mobile niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet naleven, of de gevolgen van deze niet-naleving, van deze voorwaarden door de Eindgebruiker.

15. Duur en wijziging

15.1. Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen gelden voor de duur van het gebruik van onze Diensten of Pro-diensten.

15.2. De Eindgebruiker kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door zijn of haar account te laten verwijderen door contact op te nemen met de helpdesk (078 05 44 11) of via de Website. De loutere verwijdering van de mobiele applicatie 4411 van het toestel betekent echter niet het einde van deze overeenkomst.

15.3. De Pro-gebruiker kan deze overeenkomst te allen tijde beëindigen door zijn of haar account te laten verwijderen door contact op te nemen met de helpdesk (078 05 44 11) of via de Website.

15.4. De beëindiging van de overeenkomst tussen de Pro-gebruiker en Be-Mobile, ongeacht wie de overeenkomst beëindigt en ongeacht de reden van beëindiging, heeft geen automatische beëindiging van de overeenkomst tussen de Eindgebruiker en Be-Mobile tot gevolg. Vanaf de beëindiging van de overeenkomst tussen de Pro-gebruiker en Be-Mobile zullen de medewerkers van de Pro-gebruiker zelf instaan voor de betaling voor de Diensten die na de beëindiging nog door Be-Mobile aan de Eindgebruiker worden verstrekt. Indien gesplitste facturatie zoals bepaald in 13.2 van deze Gebruiksvoorwaarden reeds was ingeschakeld, wordt deze betalingsmethode automatisch gehandhaafd. Indien gesplitste facturatie niet was ingeschakeld, zal de Eindgebruiker gevraagd worden om een betalingsmethode in te stellen.

15.5. Gebeurtenissen of handelingen van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker die in strijd zijn met deze Gebruiksvoorwaarden, kunnen door Be-Mobile worden beschouwd als een geldige reden om deze overeenkomst te beëindigen op voorwaarde dat dit in verhouding staat tot de inbreuk en onverminderd het recht van Be-Mobile om een schadevergoeding te eisen.

15.6. De volgende gebeurtenissen of handelingen kunnen voor Be-Mobile een geldige reden vormen om deze overeenkomst met de Eindgebruiker of Pro-gebruiker te beëindigen:

a) Meldingen van frauduleus of ongewoon gebruik van de account van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker;
b) Be-Mobile heeft voldoende redenen om aan te nemen dat de Eindgebruiker of Pro-gebruiker regelmatig zijn factuur niet betaalt;
c) Be-Mobile heeft voldoende redenen om aan te nemen dat de rekening of activiteiten van de Eindgebruiker of Pro-gebruiker Be-Mobile blootstellen aan kredietrisico of fraude.

16. Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

16.1. Door zich te registreren verklaart de Eindgebruiker of Pro-gebruiker kennis te hebben genomen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele wijzigingen overeenkomstig onderstaande bepalingen te aanvaarden. Indien de Eindgebruiker of Pro-gebruiker deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, kan de Eindgebruiker of Pro-gebruiker geen gebruik maken van onze Diensten of Pro-diensten.

16.2. Be-Mobile behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. In dat geval zal Be-Mobile de Eindgebruiker en Pro-gebruiker tijdig per e-mail, sms of via een bericht op de mobiele applicatie 4411 op de hoogte brengen van deze wijzigingen en vanaf wanneer de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden van toepassing zullen zijn. De Eindgebruiker of Pro-gebruiker wordt geacht deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te hebben aanvaard, indien de Eindgebruiker of Pro-gebruiker zich niet binnen dertig (30) dagen na datum van deze e-mail of bericht heeft verzet. Indien de Eindgebruiker of Pro-gebruiker zich wel binnen deze termijn verzet, dient de Eindgebruiker of Pro-gebruiker het gebruik van de Diensten of Pro-diensten onmiddellijk te stoppen en de mobiele applicatie 4411 te verwijderen van het toestel.

16.3. De van toepassing zijnde versie van de Gebruiksvoorwaarden is de versie die van kracht is op het moment dat de Eindgebruiker gebruik maakt van de mobiele applicatie 4411 of de Website.

17. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

17.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Elk geschil dat hiermee verband houdt, wordt voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel.

17.2. Voor consumenten stelt de Europese Commissie ook een onlinegeschillenbeslechtingsplatform ter beschikking.

BIJLAGE 1: MOBIELE OPERATORS ZONDER VEPRLICHTE REGISTRATIE

• Proximus
• Orange

BIJLAGE 2: TRANSACTIEKOSTEN

• 0,15 EUR per SMS verzonden naar of ontvangen van 4411 (foutmeldingen zijn gratis)
• 0,15 EUR per SMS verzonden naar of ontvangen van 4242 (foutmeldingen zijn gratis)
• 0,25 EUR per Sessie geïnitieerd via de mobiele applicatie 4411
• 0,00 EUR per Sessie geïnitieerd via de Website
• 0,00 EUR per M-Ticketingsessie voor De Lijn geïnitieerd op eender welke wijze